Positieve Psychologie

Als docent in de vakgroep Positieve Psychologie en Technologie op de Universiteit van Twente heeft Marjolein veel kennis en kunde opgedaan ten aanzien van de (wetenschappelijke) achtergronden van de Positieve Psychologie. Naast deze kennis beschikt ze ook over een tal van voorbeelden uit de praktijk waar de pijlers van de Positieve Psychologie na een interventie van Fiducie tot een positieve ommekeer hebben geleid. Zowel op scholen (25 PEP scholen) als in teams is ze actief aan de slag geweest om een integrale benadering vanuit de Positieve Psychologie neer te zetten.

  • Interesse in een eenmalige introducie in de Positieve Psychologie?
  • (interactieve) Workshop op maat voor jouw team?
  • Langdurig traject om een integrale benadering te kunnen uitdragen en bijvoorbeeld een antwoord te kunnen geven op vraagstukken rondom werkplezier en ziekteverzuim?
  • Een pitch van het PEP programma op jouw school ter kennismaking?

Neem contact op met Praktijk Fiducie en vraag naar de mogelijkheden.

 

Freelance-Orthopedagoog

Fiducie zet het kind centraal en denkt graag met u mee hoe de ontwikkeling van uw kind kan worden gestimuleerd. Aan de hand van (eventuele) diagnostiek, begeleiding en behandeling worden samen met u en uw kind de eerste stappen in dit proces gezet.

 

Coachingstracjecten

Fiducie begeleidt startende gedragsdeskundigen om ze snel en op vertrouwde wijze in hun beroepsrol te laten groeien.

Op zoek naar een ervaren orthopedagoog/psycholoog?

Wilt u graag uw professionaliteit als orthopedagoog/psycholoog vergroten?

Praktijk Fiducie heeft hiervoor een passende oplossing. Wij coachen startende gedragsdeskundigen om ze snel en op vertrouwde wijze in hun beroepsrol te laten groeien. Uit ervaring blijkt dat 1 à  2 coachingsgesprekken per maand, parallel lopend aan de junior functie, zeer effectief zijn. Directe en concrete advisering is mogelijk binnen deze constructie. Thema’s als positionering, professionalisering en complexe casuїstiek kunnen in de coachingsgesprekken besproken worden. Zo ontstaat er een veilig vangnet voor de junior orthopedagoog/psycholoog. De begeleiding vergt op deze manier minder tijd van de werkgever en leidt ertoe dat er op korte termijn een grotere verantwoordelijkheid aan de gedragsdeskundige kan worden gegeven.

 

Interesse in de diensten van Fiducie? Ik ga graag met u in gesprek! Laat uw gegevens achter op de contact pagina.