Mindfulkids

MindfulKids is een kortdurende maar intensieve mindfulnesstraining speciaal ontwikkeld voor groep 5 t/m 8 van de basisschool. Zie verder: trainingen voor kinderen

Mindful voor jezelf, Mindful voor de klas?

Voel jij je soms gejaagd en zou je wat meer rust willen in je werk?

Schrijf je dan in voor deze eerste kennismaking met Mindfulness. Bij stress en grote inspanningen verkeert ons lichaam in een alarmtoestand.  Als die alarmtoestand aanhoudt raakt ons lichaam op de lange duur ontregeld. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je wat stress precies is, hoe het ons leven beïnvloedt en hoe je stress herkent bij jezelf. Tijdens de tweede bijeenkomst maken we kennis met Mindfulness en hoe we tijdens ons werk en ons dagelijkse leven Mindfulness kunnen inzetten. Door een ‘adempauze’ te nemen leer je even te  stoppen op de dag: je kan automatische reacties op stress (h)erkennen en kan je leren bewuste keuzes te maken. In de workshops krijg je geen adviezen maar tools om goed voor jezelf te zorgen in de drukke wereld van onderwijs.

Als je kennis hebt gemaakt met Mindfulness, komt vaak de vraag ‘hoe kan ik dit gebruiken in mijn werk’? In de derde en de vierde workshop gaan we kijken naar jouw motivatie om voor de klas te staan, de waarden die je daarbij belangrijk vindt en op welke manier je deze bewust kan uitdragen in je klas. Na de training zal je als leerkracht geen Mindfulness training kunnen geven aan de kinderen, maar kun je wel aan de slag met oefeningen waardoor ze met aandacht leren luisteren, emoties herkennen, grenzen kunnen aangeven en beter om kunnen gaan met spannende situaties.

Duur training: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur

Setting: schoolteams (max 25 personen)

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Mirjam Schild, www.swaabenschild.nl

 

Positief Educatief Programma

Wat maakt lesgeven voor jou de moeite waard? Wat wil jij jouw leerlingen meegeven? Waar krijg jij als leerkracht energie van en waar krijgen jouw leerlingen energie van? Hoe kun je de sterke kanten van je leerlingen aanspreken? Hoe kan je de intrinsieke motivatie van je leerlingen aanspreken? Welke leerprincipes passen hierbij? Allemaal vragen die passen bij positieve educatie, oftewel positieve psychologie in het onderwijs. Fiducie heeft ism de vakgroep Positieve Psychologie en Technologie Utwente een programma ontwikkeld voor scholen vanuit de pijlers van de Positieve Psychologie.

Elk kind heeft talenten en competenties. Onderwijs zou er (vanuit het gedachtengoed van de Positieve Psychologie) op gericht moeten zijn de omgeving zo in te richten dat elk kind gebruik kan maken van deze sterke kanten en tot bloei kan komen. Eerst het kind leren kennen, aandacht hebben voor het proces van leren en vervolgens het passend maken van het onderwijsprogramma heeft een positief effect op het welbevinden van de leerlingen én de schoolprestaties. Wanneer er sprake is van hoog welbevinden en een hoge mate van betrokkenheid van de leerlingen, leidt dit tot bloei, tot betere leerprestaties en tot een afname van probleemgedrag en psychische klachten. Dit heeft vervolgens weer een positief effect op het schoolklimaat. Zie voor meer uitleg: www.positieve-educatie.nl