Trainingen voor kinderen / Jong-volwassenen

“Druk sociaal leven?”

“Fanatiek met sport?”

“Verhuizen naar een andere stad?”

“In de ban van social media?”

“Je moet zoveel maar je kan niet meer?”

“Op zoek naar een baan?”

Misschien zijn deze thema’s in jouw leven nu ook wel actueel. De periode van school tot je eerste stappen in het werkveld kan veel van je vragen. De Corona crisis doet daar nog een schepje bovenop. Wellicht ervaar je veel onzekerheid over je toekomst of heb je last van de veranderende wereld waarin een normaal sociaal leven bemoeilijkt wordt. Praktijk Fiducie kan je hierin ondersteunen, zowel aan de hand van Mindfulness beoefening als werkvormen uit de postieve psychologie. We gaan samen in gesprek wat bij jou past.

Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’ of simpelweg: aandacht hebben voor wat er Nu is (wat is jouw stemming, waar zit je ademhaling, hoe voelt jouw lichaam nu). Met de oefeningen die hierbij horen leer je spelenderwijs jezelf beter kennen en hoe je hoofd vol gedachten tot rust kan komen. Enkele Mindfulness oefeningen zijn: met aandacht luisteren en kijken, opmerken van gevoelens, grenzen ervaren, vriendelijk zijn voor jezelf en andere kinderen, leren omgaan met spannende situaties etc. De les is een ‘adempauze’ in de vaak volgeplande dag!

Mindfulkids

MindfulKids is een kortdurende maar intensieve mindfulnesstraining speciaal ontwikkeld voor groep 5 t/m 8 van de basisschool. De Mindfulkids trainer oefent met de groep kinderen de basisvaardigheden van mindfulness en draagt deze over aan de kinderen aan de leerkracht. Het effect van het MindfulKids trainingsprogramma is door de Universiteit van Amsterdam onderzocht en de resultaten zijn veelbelovend:

Het programma lijkt een sterk preventieve werking te hebben op de ontwikkeling van psychische klachten op latere leeftijd. Kinderen ontdekken veel sneller welke gevoelens en mogelijke spanningen in hun lichaam worden opgebouwd. Door de training in de groep of klas groeit het zelfvertrouwen van kinderen, leren ze beter gevoelens te herkennen en ontstaat er een positiever pedagogisch klimaat

“Het is nog nooit zo rustig geweest in mijn hoofd” (Maxim, 11 jaar)

 

Mindfulness voor kind (en zijn/haar ouder) met ADHD of ASS

Deze (evidence based) training is gericht op kinderen tussen de 7 en 18 jaar, die een (vermoedelijke)  diagnose ASS of ADHD hebben. Dit programma is erop gericht om het welbevinden van de kinderen te vergroten, de aandacht en concentratie te verbeteren en om impulsiviteit en heftige emoties beter te begrijpen. Kinderen leren anders om te gaan met dwangmatig denken, drukte, sociale druk,  prikkelgevoeligheid en somberheid.

“ik word minder afgeleid door alles om mij heen als ik een ademoefening doe die ik geleerd heb’ (Pim,12)

In de parallele Mindful Parenting training leren ouders hoe ze met de stress in de opvoeding van hun  kind (met een vermoedelijke diagnose) kunnen herkennen bij zichzelf en er beter mee om kunnen gaan. Zie ook: trainingen voor ouders

Duur training: 8 bijeenkomsten van 1,5 uur

Setting: kleinschalig (max. 6 kinderen)